کمترین: 
3233
بیشترین: 
3269
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 28 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 28 شهریور 1396 , 3235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:10","price":3269},{"date":"1396/06/28 10:30","price":3265},{"date":"1396/06/28 11:40","price":3263},{"date":"1396/06/28 11:50","price":3262},{"date":"1396/06/28 12:00","price":3261},{"date":"1396/06/28 12:20","price":3256},{"date":"1396/06/28 12:40","price":3253},{"date":"1396/06/28 13:00","price":3252},{"date":"1396/06/28 13:10","price":3247},{"date":"1396/06/28 14:00","price":3242},{"date":"1396/06/28 14:10","price":3239},{"date":"1396/06/28 14:30","price":3235},{"date":"1396/06/28 14:50","price":3233},{"date":"1396/06/28 15:20","price":3235}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398