قیمت درام ارمنستان مورخ 28 شهریور 1396

کمترین: 
700.7
بیشترین: 
700.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان مورخ 28 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 700.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":700.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 خرداد 1397