قیمت منات آذربایجان مورخ 28 شهریور 1396

کمترین: 
1986.2
بیشترین: 
1986.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان مورخ 28 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 1986.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":1986.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 خرداد 1397