کمترین: 
57.7
بیشترین: 
57.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 28 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 57.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":57.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398