کمترین: 
10134.2
بیشترین: 
10134.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 28 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 28 شهریور 1396 , 10134.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":10134.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398