کمترین: 
799.7
بیشترین: 
799.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 28 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 799.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":799.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398