کمترین: 
429.6
بیشترین: 
429.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 28 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 429.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":429.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398