کمترین: 
2488.2
بیشترین: 
2488.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 شهریور 1396 , 2488.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":2488.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398