کمترین: 
3182.1
بیشترین: 
3182.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 28 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 3182.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":3182.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398