کمترین: 
286.8
بیشترین: 
286.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 28 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 286.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":286.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398