کمترین: 
8709.6
بیشترین: 
8709.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 28 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 8709.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":8709.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398