کمترین: 
893.7
بیشترین: 
893.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 28 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 893.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":893.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398