کمترین: 
428.9
بیشترین: 
428.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 28 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 428.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":428.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398