کمترین: 
539.1
بیشترین: 
539.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 28 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 539.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":539.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398