کمترین: 
421.6
بیشترین: 
421.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 28 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 شهریور 1396 , 421.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":421.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399