کمترین: 
3487.6
بیشترین: 
3487.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 3487.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":3487.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398