کمترین: 
2724.3
بیشترین: 
2724.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 28 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 28 شهریور 1396 , 2724.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":2724.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398