قیمت ین ژاپن مورخ 28 شهریور 1396

کمترین: 
3005.7
بیشترین: 
3005.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن مورخ 28 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 3005.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":3005.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1397