کمترین: 
508.6
بیشترین: 
508.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 28 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 508.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":508.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398