کمترین: 
961.3
بیشترین: 
961.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 28 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 961.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":961.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398