کمترین: 
912.5
بیشترین: 
912.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 28 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 912.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":912.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398