کمترین: 
4529.3
بیشترین: 
4529.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 28 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 28 شهریور 1396 , 4529.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":4529.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398