کمترین: 
4011.2
بیشترین: 
4011.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 28 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 28 شهریور 1396 , 4011.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":4011.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398