کمترین: 
3351.5
بیشترین: 
3351.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 28 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 28 شهریور 1396 , 3351.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":3351.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398