کمترین: 
1241000
بیشترین: 
1241000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 27 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 1241000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 14:48","price":1241000}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398