کمترین: 
496
بیشترین: 
496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 27 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 13:10","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398