کمترین: 
488
بیشترین: 
489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 27 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 شهریور 1396 , 488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 12:20","price":489},{"date":"1396/06/27 15:40","price":488}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398