کمترین: 
643000
بیشترین: 
643000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 27 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 643000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 11:36","price":643000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398