کمترین: 
1212000
بیشترین: 
1219000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 27 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 1212000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 11:36","price":1219000},{"date":"1396/06/27 13:24","price":1212000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398