کمترین: 
4168
بیشترین: 
4172
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 4168 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 11:10","price":4172},{"date":"1396/06/27 11:50","price":4170},{"date":"1396/06/27 12:50","price":4168}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398