کمترین: 
633
بیشترین: 
633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 27 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 شهریور 1396 , 633 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 11:10","price":633}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398