کمترین: 
1157
بیشترین: 
1158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 27 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 1158 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 11:10","price":1158},{"date":"1396/06/27 11:50","price":1157},{"date":"1396/06/27 12:20","price":1158}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398