کمترین: 
3896
بیشترین: 
3900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 27 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 27 شهریور 1396 , 3897 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 11:10","price":3897},{"date":"1396/06/27 11:30","price":3898},{"date":"1396/06/27 12:10","price":3900},{"date":"1396/06/27 12:40","price":3899},{"date":"1396/06/27 12:50","price":3897},{"date":"1396/06/27 16:30","price":3896},{"date":"1396/06/27 19:00","price":3897}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398