کمترین: 
625
بیشترین: 
627
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 27 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 10:10","price":627},{"date":"1396/06/27 10:40","price":625}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398