کمترین: 
3271
بیشترین: 
3282
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 27 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 شهریور 1396 , 3272 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 10:10","price":3282},{"date":"1396/06/27 10:40","price":3280},{"date":"1396/06/27 11:10","price":3276},{"date":"1396/06/27 12:10","price":3277},{"date":"1396/06/27 12:20","price":3276},{"date":"1396/06/27 12:40","price":3275},{"date":"1396/06/27 13:00","price":3274},{"date":"1396/06/27 13:20","price":3272},{"date":"1396/06/27 14:10","price":3271},{"date":"1396/06/27 14:50","price":3272}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398