کمترین: 
5282
بیشترین: 
5294
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 27 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 27 شهریور 1396 , 5282 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 10:10","price":5293},{"date":"1396/06/27 11:10","price":5290},{"date":"1396/06/27 11:50","price":5293},{"date":"1396/06/27 12:10","price":5294},{"date":"1396/06/27 12:50","price":5290},{"date":"1396/06/27 13:00","price":5289},{"date":"1396/06/27 13:10","price":5288},{"date":"1396/06/27 14:40","price":5287},{"date":"1396/06/27 14:50","price":5283},{"date":"1396/06/27 16:20","price":5282}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398