کمترین: 
700.1
بیشترین: 
700.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 27 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 27 شهریور 1396 , 700.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":700.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398