کمترین: 
1969.9
بیشترین: 
1969.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 27 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 شهریور 1396 , 1969.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":1969.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398