کمترین: 
58.2
بیشترین: 
58.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 27 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 58.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":58.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398