کمترین: 
10122.1
بیشترین: 
10122.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 27 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 27 شهریور 1396 , 10122.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":10122.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398