کمترین: 
428.4
بیشترین: 
428.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 27 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 428.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":428.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398