قیمت دلار سنگاپور مورخ 27 شهریور 1396

کمترین: 
2491.2
بیشترین: 
2491.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور مورخ 27 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 شهریور 1396 , 2491.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":2491.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398