کمترین: 
3176.5
بیشترین: 
3176.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 27 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 27 شهریور 1396 , 3176.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":3176.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398