قیمت دینار عراق مورخ 27 شهریور 1396

کمترین: 
286.9
بیشترین: 
286.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق مورخ 27 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 286.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":286.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 اسفند 1397