کمترین: 
8696
بیشترین: 
8696
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 27 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 شهریور 1396 , 8696 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":8696}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398