کمترین: 
909.9
بیشترین: 
909.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 27 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 27 شهریور 1396 , 909.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":909.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398