کمترین: 
892.8
بیشترین: 
892.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 27 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 شهریور 1396 , 892.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":892.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398