کمترین: 
11103.4
بیشترین: 
11103.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 27 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 11103.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":11103.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398