کمترین: 
426.9
بیشترین: 
426.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 27 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 426.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":426.9}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399