کمترین: 
537.5
بیشترین: 
537.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 27 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 537.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":537.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398